Eğlence

Boşanma Davasında Nafaka

Nafaka, bir insanın hayat boyu ödemesi gerekebilecek bir maddi yardım ve bakım olarak görülebilir. Bir boşanmanın mali sonuçları arasında nafaka üst sıralarda yer almaktadır. Hayatını tek başına geçindirmeye yetecek mali gücü olmayan taraf, boşanma davası açarken dava sürecinde ve sonrasında nasıl geçineceğine, çocuğuna nasıl ekonomik olarak bakabileceğine ilişkin endişeye kapılarak yıllarca istemediği bir evlilikte hapsolabilir. Nafaka kurumu işte tam da bu noktada devreye girer. Hukukumuzda yardım nafakası ve bakım nafakası şeklinde iki tür nafaka vardır.   İştirak nafakası, tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası birer bakım nafakası olup, eşlerin hak arama özgürlüğüne katkısı olan işlevleri de bulunmaktadır.

Boşanma Davasında Çocuk İçin Geçici Tedbir Nafakası (iştirak)

Hakim boşanma davası sürerken gerekli olan geçici tedbirleri kendiliğinden alır. Bu tedbirlerin kapsamına çocuk da dahildir. Eşler müşterek çocuğun bakımı konusunda birlikte yükümlülük altındalardır. Boşanma davası sürerken eşlerden birinin yanında kalan çocuğa diğer eşin yardım etme yükümlülüğü doğmaktadır. İşte çocuğa geçici tedbir nafakası bu durumda gündeme gelir. Bu nafaka türünde hakimin nafakaya kendiliğinden mi yoksa talep üzerine mi karar vereceği hususu değişiklik göstermektedir. Eğer çocuk ergin değilse hakim çocuğun bakım ve korunmasına ilişkin önlemleri kendiliğinden alır. Ancak eğer çocuk ergin ise o halde ayrı bir yardım nafakası davası açılmalıdır. 

Önerilen Yazı  Değişim Değil Evrim Geçiren Ünlüler

Çocuk için tedbir nafakasına hükmedilirken nafakanın miktarı konusunda şu hususlar inceleme alanı bulur:

  • Çocuğun ortalama ihtiyaçları
  • Varsa çocuğun geliri
  • Tarafların üzerinde anlaştıkları bir miktar olup olmaması
  • Tarafların ekonomik durumu, ödeme güçleri

Hakim yukarıda sayılan hususları değerlendirerek uygun bir geçici tedbir nafakası miktarına hükmeder.

Boşanmalarda eşlerin aklında boşanma davası nasıl açılır sorusundan ‘nafaka miktarı ne kadar olur’, ‘nafaka miktarı neye göre belirlenir’ sorusuna kadar geniş bir karamsarlık ve bilinmezlik söz konusu olabilmektedir. Bu tür endişelerin tecrübeli bir boşanma avukatı İstanbul ile giderilmesi tarafların lehine bir hüküm kurulması için oldukça önemlidir. Nitekim boşanma dilekçesinin hazırlanması, yoksulluk durumunun ispatı, ağır kusurlu olunmadığının tespiti, çocukların bakım ve giderleri gibi birçok husus nafakanın tespitinde mahkemece nazara alınan hususlar olup, uzman bir boşanma avukatı tarafından yargılamanın sürdürülmesi eşler bakımından lehe sonuçlar doğurmakta önemlidir. 

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uluslararası evden eve nakliyat tabloplus.com ekotablo.com
Close